Lào Cai phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

16:41 10/03/2024

Mục tiêu cho năm 2024, tỉnh Lào Cai quyết tâm duy trì thành công của Lào Cai là đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng.

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ ra quân phát động hai phong trào thi đua quan trọng là "Chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai" cho năm 2024. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo địa phương và các đơn vị trọng yếu.

Trong buổi lễ, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: "Dưới sự lãnh đạo quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10-NQ/TU đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần nhận thức rằng, những kết quả này chưa đủ để phản ánh hết tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới."

Lào Cai phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”
Lào Cai phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Mục tiêu cho năm 2024, tỉnh Lào Cai quyết tâm duy trì thành công của Lào Cai là đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng. Cụ thể, tỉnh đặt ra mục tiêu duy trì 62 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành thêm 10 xã mới, cũng như duy trì 05 xã đã đạt chuẩn nâng cao và hoàn thành thêm 05 xã nữa. Ngoài ra, tỉnh cũng đặt ra mục tiêu bình quân mỗi xã phải đạt trên 13 tiêu chí và không còn xã nào dưới 10 tiêu chí.

Bên cạnh đó, trong việc phát triển nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10-NQ/TU, tỉnh Lào Cai đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất lên trên 4,65%/năm, ước đạt 9.520 tỷ đồng. Đây là một mục tiêu đầy thách thức, nhưng cũng rất cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những kế hoạch và mục tiêu này thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng một nông thôn mới, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Ngọc Lợi