Lào Cai: Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh họp định hướng công tác tuyên truyền

DNHN - Sáng 23/2, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 2/2021 và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới trong toàn Đảng bộ.

  Quang cảnh Hội nghị. 

Dự hội nghị, có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các ban, văn phòng, đoàn thể, báo cáo viên của Đảng ủy Khối; báo cáo viên, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 18 Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Kế hoạch số 14 – KH/ĐUK ngày 2/2/2021 của Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước thời gian gần đây; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Với những nội dung tiếp thu tại Hội nghị, thời gian tới, các cấp ủy cơ sở sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, người lao động những nội dung quan trọng của tỉnh và đất nước, như thành quả nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, hướng vào chủ đề: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như hiện nay”; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; củng cố khối đại đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và “nhiệm vụ kép” vừa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026.

Đức Huân

Tin liên quan