Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX: Thông qua 28 nghị quyết và bế mạc kỳ họp

DNHN - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, chiều ngày 8/12/2021, Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX đã thông qua 28 Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết trình tại Kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Tại phiên làm việc, HĐND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Trần Văn Khai - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do chuyển công tác; đồng thời giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Tạ Ngọc Yến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Với sự tập trung, dân chủ, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, đồng chí Tạ Ngọc Yến trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Đồng chí Bùi Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đồng chí cho biết: Năm 2021 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, là năm khối lượng công việc chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành là rất lớn; tính chất phức tạp của những nhiệm vụ ngày càng tăng, với những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh phải tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong bối cảnh, tình hình đó, tỉnh đã rất chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, đến nay đã kiểm soát được dịch bệnh; hạn chế tác động và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trong điều kiện bình thường mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 6,28%. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều tăng.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022, quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh là: Nỗ lực hết sức, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, tiếp tục tạo thế và lực cho phát triển cả giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Bùi Văn Quang phát biểu tại kỳ họp
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Bùi Văn Quang phát biểu tại kỳ họp.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược tổng thể của Chính phủ về ứng phó với dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Đồng thời, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt thực hiện khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh - coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt của cả nhiệm kỳ và năm 2022, với trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo hoàn thành lập, phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất - kinh doanh. UBND tỉnh sẽ thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, động viên, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh, nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực. Tạo mọi điều kiện về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư mới và đôn đốc tiến độ 25 dự án dự kiến đi vào sản xuất năm 2022.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam; các dự án trọng điểm, quy mô lớn về dịch vụ, du lịch… Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tạo liên kết chuỗi giá trị cho sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Năm 2022, trên cơ sở các chính sách HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi để thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này. Tiếp tục tăng cường khả năng đáp ứng của hệ thống y tế dự phòng; chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác quảng bá, tổ chức chương trình kích cầu du lịch, thu hút khách tham quan, sớm phục hồi hoạt động du lịch. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; thực hiện chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thống nhất quản lý, điều hành từ tỉnh đến huyện, xã qua hệ thống chính quyền điện tử. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của năm 2022.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ- Bùi Minh Châu cho biết: Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 28 Nghị quyết với sự đồng thuận cao tại kỳ họp lần này đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt tích cực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

“Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, dự báo tỉnh sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân; đồng thời, tổ chức thực hiện bảo đảm các chính sách hỗ trợ đã được ban hành, thực hiện lộ trình từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 mà HĐND tỉnh đã thông qua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; khắc phục khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên địa bàn, HĐND tỉnh đề nghị lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp cho phù hợp để đảm bảo kịp thời tiếp thu, phản ánh, kiến nghị của cư tri với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND thông qua tại kỳ họp đến cử tri và nhân dân được biết để theo dõi và giám sát.

PV

Tin liên quan