Kon Tum: Tăng cường kiểm tra các quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

DNHN - Theo đó ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Kon tum đã ban hành Công văn số 1473/UBND-HTKT về việc tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch theo quy định tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chấn chỉnh kịp thời đối với các đơn vị có biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo phối hợp xử lý nghiêm người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại quy trình cách ly và kiểm soát sau cách ly tại địa phương đối với những đối tượng nhập cảnh là chuyên gia, lao động nước ngoài, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về cách ly phòng, chống dịch, không để xuất hiện lây lan diện rộng trong Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Giao Sở Công Thương chủ động đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý; bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.

Đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 và Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

 Trần Đạt

Tin liên quan