Kiều hối đổ về TP Hồ Chí Minh cao nhất trong 10 năm qua

23:10 23/01/2024

Lãnh đạo NHNN chi nhánh TP.HCM nhấn mạnh, môi trường kinh tế ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với chính sách thu hút kiều hối của Chính phủ, đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng nguồn lực này.

Trong năm 2023, TP.HCM đã ghi nhận một kết quả ấn tượng khi lượng kiều hối chuyển về đạt mức gần 9,5 tỉ USD, đứng đầu trong 10 năm qua. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, đánh giá cao thành tích này và nhấn mạnh rằng đây là một kết quả ấn tượng.

Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2023 là 9,46 tỉ USD, tăng 43,3% so với năm trước đó. Điều này đặt thành phố này ở vị trí độc đáo, với tỷ trọng kiều hối so với tổng lượng kiều hối của cả nước vượt qua con số 50%. Đặc biệt, nếu so sánh với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP.HCM trong năm 2023, lượng kiều hối gấp 2.7 lần và chiếm khoảng 14% trong tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) của TP.

Kiều hối đổ về TP Hồ Chí Minh cao nhất trong 10 năm qua
Kiều hối đổ về TP Hồ Chí Minh cao nhất trong 10 năm qua.

Phân tích theo xu hướng lao động và làm việc ở nước ngoài, ông Lệnh cho biết, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM năm 2023 phản ánh sự tăng trưởng của lao động Việt Nam ở nước ngoài. Khu vực châu Á đóng góp tỷ trọng cao nhất, chiếm 51% và tăng trưởng mạnh 144% so với năm trước. Ngược lại, kiều hối từ châu Phi và châu Mỹ giảm, đặc biệt là giảm giá trị kiều hối từ khu vực châu Mỹ mặc dù chiếm tỷ trọng cao.

Lãnh đạo NHNN chi nhánh TP.HCM nhấn mạnh, môi trường kinh tế ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với chính sách thu hút kiều hối của Chính phủ, đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng nguồn lực kiều hối. Các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao, cũng như việc quảng bá thành tựu và phát triển của đất nước, đều là yếu tố nền tảng thúc đẩy sự gia tăng kiều hối.

Hệ thống mạng lưới và dịch vụ chi trả kiều hối của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thu hút kiều hối, với sự phát triển, tiện ích, nhanh chóng và an toàn. Điều này càng làm cho Việt Nam trở thành một trong 10 nước hàng đầu trên thế giới nhận kiều hối, với dự báo tăng trưởng khoảng 20% trong năm 2024, đặc biệt là khi thế giới dự kiến chuyển mình sau đại dịch COVID-19.

P.V (t/h)