Kiên Giang: Tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần ba

DNHN - Chiều ngày 15/4), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 11 người, trong đó ứng viên đại biểu dân tộc thiểu số là 04, chiếm tỷ lệ 36,36%; ứng viên đại biểu nữ là 06, chiếm tỷ lệ 54,55%; dưới 40 tuổi là 03, chiếm tỷ lệ 27,27%; tái cử là 02 chiếm tỷ lệ 18,18%. Thống nhất danh sách những người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 103 người với danh sách cụ thể kèm theo. Trong đó, nữ là 43 người, chiếm tỷ lệ 41,75%;  dân tộc thiểu số là 12, chiếm tỷ lệ 11,65%;  dưới 40 tuổi là 40 người, chiếm tỷ lệ 38,83%; ngoài Đảng là 12 người, chiếm tỷ lệ 11,65%; tái cử là 24, chiếm tỷ lệ 23,30%.

Quang cảnh buổi hội nghị
Quang cảnh buổi hội nghị.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức 12 điểm lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, với tổng số cử tri đến dự là 817/1.055 cử tri được mời, bình quân 68 người/điểm. Kết quả biểu quyết của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức xong hội nghị cử tri nơi cư trú cho 138 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 01 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh có 127 điểm lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với tổng số cử tri đến dự 9 ngàn 784/13 ngàn 757 cử tri được mời, bình quân 77 người/điểm. Kết quả 139 người ứng cử, tự ứng cử đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Trần Hà

Tin liên quan