Kiên Giang: Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

DNHN - Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh du lịch đang kinh doanh trong phạm vi khu rừng đặc dụng, phòng hộ, đã ký hợp đồng thuê môi trường rừng với tổ chức chủ rừng, bản hợp đồng đang có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện phương thức thuê môi trường rừng theo Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt. Việc thực hiện chi trả áp dụng đối với dịch vụ vệ bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vu du lịch.

Các khu rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, toàn bộ diện tích rừng trên các hòn đảo cung cấp các cảnh quan thiên nhiên để hấp dẫn khách du lịch, các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phòng hộ đầu nguồn để điều tiểt và duy trì nguồn nước cho các thác nước, đầm lầy, rừng ngập nước và nhu cầu nước cho động vật hoang dã và sự tăng trưởng của kinh doanh du lịch. Do đó, tất cả các cơ sở kinh doanh du lịch trên đảo là đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng, phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, chỉ khác nhau về mức độ liên quan đến rừng trong kinh doanh các dịch vụ du lịch.

Cần chi trả dịch vụ môi trường rừng
Cần chi trả dịch vụ môi trường rừng để bảo vệ rừng bền vững.

Quyết định được ban hành với mục tiêu huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những đối tượng được hưởng lợi từ rừng, hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng. Nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, các đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng trong quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần quản lý bảo vệ rừng bền vững.

Trần Hà

Tin liên quan