Kiên Giang: Sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước đem lại hiệu quả cao

DNHN - Cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử.

Việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử, hồ sơ, tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước. Đây được xem là giải pháp hiện đại, thuận tiện, nhanh, an toàn, hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Từ đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tăng cường sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản điện tử trên mạng văn phòng điện tử liên thông.

Làm thủ tục kiểm tra hải quan tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Làm thủ tục kiểm tra hải quan tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đến nay, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng điều kiện sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc. Toàn tỉnh có 100% sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện ký số tổ chức của cơ quan. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử đạt 100%, trừ văn bản mật. Để việc sử dụng chữ ký số được triển khai rộng rãi, chất lượng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về lợi ích ứng dụng chữ ký số; tổ chức rà soát, cung cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh trong sử dụng chữ ký số. Đồng thời, Sở phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân thực hiện việc ký số. Thế mạnh của tỉnh ta trong triển khai chữ ký số là hệ thống văn bản quản lý, điều hành triển khai đến 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị, kết nối liên thông với trục văn bản quốc gia.

Ứng dụng chữ ký số tại tỉnh mang lại nhiều hiệu quả như giảm chi phí giấy, mực, gửi văn bản qua đường bưu điện; giảm công lao động, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu chuyên môn. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, điều hành. Chứng thực điện tử, chữ ký số chuyên dùng được ứng dụng hiệu quả vào hoạt động tác nghiệp hành chính của cán bộ, công chức; nâng cao mức độ an toàn, bảo mật cho giao dịch điện tử giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên môi trường mạng.

Trần Hà

Tin liên quan