Kiên Giang: Nhiều giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp

DNHN - Nhằm góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp giảm thủ tục không cần thiết, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình tuân thủ pháp luật, qua đó tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tỉnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ của tỉnh đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thường xuyên. Tỉnh chú trọng tuyên truyền quy định mới về điều kiện đầu tư kinh doanh; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tạo điều kiện thực thi pháp luật phục vụ sản xuất, kinh doanh; công tác cải cách thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; xây dựng kế hoạch giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến người dân.

Tỉnh Kiên Giang đề ra nhiều Nhiều giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp
Tỉnh Kiên Giang đề ra nhiều giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp.

Công khai 100% thủ tục liên quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, quy hoạch của tỉnh, địa phương trên trang thông tin điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết thủ tục, hồ sơ kinh doanh cho doanh nghiệp, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường, cạnh tranh. Các sở, ngành niêm yết thủ tục hành chính trên chuyên trang về kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh (botthc.kiengiang.gov.vn); Cổng Dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.kiengiang.gov.vn) tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin. Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua phần mềm một cửa điện tử.

6 tháng đầu năm 2021, tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn hệ thống thông tin, báo cáo của tỉnh, cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử tỉnh cho 22 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 15 huyện, thành phố, 144 xã, phường, thị trấn. Yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng, nộp thủ tục hành chính đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Các ngành trong tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng, phối hợp ngành bưu điện tiếp nhận hồ sơ, kết quả qua dịch vụ chuyển phát nhanh, tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, ngành thuế thực hiện tốt công tác cấp mã doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế kịp thời, đúng thời gian quy định; tiếp tục triển khai quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung ứng dịch vụ; rà soát, đánh giá quy định về phí, lệ phí thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện quy định chưa phù hợp, tạo gánh nặng, tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ thường xuyên được rà soát để cắt bỏ thủ tục, điều kiện không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Sở Công Thương duy trì thực hiện tốt hoạt động tổ một cửa, hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tất cả thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngành xây dựng thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho lĩnh vực hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý của ngành; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hiện việc đăng ký mới doanh nghiệp giảm thời gian còn 1,5 ngày làm việc trên doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh giảm còn 0,5 ngày làm việc trên doanh nghiệp. Đối với việc thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ hộ kinh doanh chuyển lên thành lập doanh nghiệp được miễn phí môn bài, lệ phí doanh nghiệp.

Gia đình thuộc diện hộ kinh doanh nhỏ, ông Lê Văn Hân, ngụ thị trấn Gò Quao (Gò Quao) phấn khởi, đồng tình với chủ trương giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp của chính quyền, địa phương. “Hiện doanh nghiệp hay hộ kinh doanh liên hệ giải quyết thủ tục kinh doanh thuận tiện, thời gian giải quyết thủ tục nhanh, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức. Được biết, đó là kết quả của công tác cải cách hành chính, triển khai cung ứng hiệu quả dịch cụ công trực tuyến. Nhờ đó, việc kinh doanh bánh của gia đình tôi ngày càng phát triển”, ông Hân nói.

Cẩm Tú

Tin liên quan