Kiên Giang: Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra đúng tiến độ

DNHN - Ngày 9/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử, đến nay việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành đúng thời gian theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định. Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức hiệp thương lần thứ hai. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng luật, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, bảo đảm để đưa ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Dự kiến sau hiệp thương lần thứ ba, số đại biểu Quốc hội đưa ra ứng cử chính thức là 14 đại biểu (địa phương 11, Trung ương 3). Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được phân bổ giới thiệu là 139 người, trong đó có 1 người tự ứng cử, sau hiệp thương lần thứ ba, dự kiến đưa ra ứng cử chính thức là 102 người. Đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 482 người trong tổng số 961 đại biểu được phân bổ, giới thiệu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.754 người trong tổng số 7.374 đại biểu được phân bổ, giới thiệu.

Đến nay, 144/144 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập 1.768 tổ bầu cử với 1.768 khu vực bỏ phiếu. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được các xã, phường, thị trấn tổ chức tại các ấp, khu phố trên địa bàn nơi cư trú thường xuyên đối với người ứng cử đã thực hiện xong, 100% cử tri đồng ý với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung- Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho rằng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đang diễn ra đúng tiến độ. Công tác triển khai thực hiện đảm bảo trình tự, quy trình, thủ tục và đúng quy định của pháp luật, nhất là trong công tác hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên ra ứng cử. Các ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú. Trong thời gian tới, ông Trung yêu cầu ủy ban bầu cử các địa phương tiếp tục tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ và dân tộc, lập danh sách chính thức và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và địa biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu theo quy định. Đồng thời theo dõi sát tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến người ứng cử. Kiểm tra công tác bầu cử và nghiệp vụ công tác bầu cử ở các huyện, thành phố. Kịp thời phân bổ kinh phí bầu cử cho các đơn vị và địa phương. Tập huấn cho ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại nơi ứng cử.

Ông Nguyễn Lưu Trung cũng lưu ý ủy ban bầu cử các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử, kiên quyết đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chống phá cuộc bầu cử. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau ngày bầu cử. Xây dựng phương án tổ chức bầu cử đối với những địa phương có cử tri cách ly do dịch bệnh Covid-19 hoặc có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Mai Hương

Tin liên quan