Kế hoạch quốc gia thúc đẩy “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024

10:09 19/06/2024

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã chính thức công bố kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2024.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa nội địa, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ Việt Nam. Trong đó, năm 2024 đặt mục tiêu khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc thông qua việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Cuộc vận động không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô mà còn xây dựng một văn hóa tiêu dùng bền vững, đề cao giá trị sản phẩm nội địa.

Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, từ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng công nghệ thông tin đến tham gia các chương trình xúc tiến thương mại
Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, từ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng công nghệ thông tin đến tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.

Để đạt được mục tiêu này, kế hoạch yêu cầu sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Mỗi đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và người dân.

Kế hoạch tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên đa dạng nền tảng để quảng bá sản phẩm; tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, từ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng công nghệ thông tin đến tham gia các chương trình xúc tiến thương mại; tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; thường xuyên cập nhật thông tin về các thương hiệu uy tín, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Văn phòng Trung ương Đảng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc chỉ đạo, phối hợp và triển khai kế hoạch. Các bộ, ngành khác như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao... cũng có những nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương, đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024 hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công, góp phần xây dựng một nền kinh tế Việt Nam vững mạnh và tự chủ.

Trần Tùng