Huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) phấn đấu trở thành đô thị động lực mang đặc trưng riêng

DNHN - Đoàn công tác do đồng chí Hà Văn Thanh Khương - Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng về công tác triển khai thực hiện phát triển đô thị động lực huyện Giồng Riềng.

Theo UBND huyện Giồng Riềng, sau khi tiếp thu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã lập quy hoạch xây dựng vùng, được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Giồng Riềng đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000. Huyện triển khai kêu gọi đầu tư dự án khu đông và khu tây trung tâm hành chính tập trung tại khu phía tây thị trấn Giồng Riềng; dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Giồng Riềng tại khu phố Nội Ô thị trấn Giồng Riềng; triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu tuyến tránh thị trấn Giồng Riềng kết nối trung tâm hành chính tập trung huyện và đường tỉnh 963 và 963B. UBND huyện tham mưu Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành 2 nghị quyết chuyên đề phát triển đô thị thị trấn Giồng Riềng thành đô thị loại IV và xã Long Thạnh thành đô thị loại V. Tuy nhiên, hiện thị trấn Giồng Riềng đạt 51/59 tiêu chí đô thị loại IV, còn 8 tiêu chí chưa đạt; xã Long Thạnh đạt 37/59 tiêu chí đô thị loại IV, còn 22 tiêu chí chưa đạt.

Diện mạo nông thôn của huyện Giồng Riềng ngày càng đổi mới
Diện mạo nông thôn của huyện Giồng Riềng ngày càng đổi mới.

Để xây dựng Giồng Riềng thành đô thị động lực, ông Cao Quốc Điện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng kiến nghị tỉnh hướng dẫn huyện thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đô thị động lực; sớm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Giồng Riềng làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch và chương trình phát triển đô thị loại IV; xem xét chấp thuận chủ trương cho huyện triển khai lập quy hoạch chung và chương trình phát triển đô thị loại V của xã Long Thạnh; chấp thuận cho huyện điều chỉnh lộ trình phát triển đô thị của xã Long Thạnh từ giai đoạn 2026-2030 sang giai đoạn 2021-2025 thay cho đô thị Thuận Hưng. Đối với lĩnh vực đất đai, UBND huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ huyện có cơ chế quỹ đất sạch để thúc đẩy kêu gọi đầu tư khu công nghiệp Thạnh Hưng và Long Thạnh nhằm phát triển thương mại, dịch vụ... Ông Điện kiến nghị tỉnh bố trí vốn đầu tư nâng cấp mở rộng đường tỉnh 963 đi qua địa bàn huyện Giồng Riềng; đầu tư xây dựng đường dọc theo tuyến sông Cái Bé đi qua các xã Long Thạnh, Vĩnh Thạnh, Ngọc Chúc và thị trấn Giồng Riềng. Song song đó, tỉnh hỗ trợ huyện kêu gọi đầu tư hình thức xã hội hóa và nguồn vốn đầu tư nâng cấp các khu vực thương mại, dịch vụ và các chợ Giồng Riềng, Bến Nhứt, Hòa Hưng, Bàn Tân Định…

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Thanh Khương ghi nhận các kiến nghị của lãnh đạo huyện Giồng Riềng, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh có hướng đầu tư xây dựng huyện Giồng Riềng thành đô thị động lực mang đặc trưng riêng, tạo sự khác biệt, lấy thương mại, dịch vụ làm trung tâm để thu hút đầu tư phát triển trong giai đoạn tới, tạo tiền đề để Giồng Riềng phát triển.

Trần Hà

Tin liên quan