Hướng dẫn xác nhận nhập khẩu đối với thân máy, khung xe ô tô, mô tô, xe gắn máy

DNHN - Liên quan đến vướng mắc trong việc xác nhận tờ khai hải quan đối với thân máy, tổng thành máy, khung xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn tiếp tục thực hiện xác nhận trên tờ khai hải quan đối với thân máy, tổng thành máy, khung xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện
Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện.

Cụ thể, Tổng cục yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc phân công công chức hải quan kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện việc ký tên và đóng dấu công chức hải quan trên tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan để người khai hải quan làm thủ tục tại cơ quan Công an cho đến khi có thông báo về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Công an.

PV

Tin liên quan