Hòa Bình: Phấn đấu đến ngày 31/01/2023 giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022

08:51 28/09/2022

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, tính đến hết ngày 10/9/2022, tổng số kế hoạch vốn của tỉnh đã giải ngân là 1.827,7 tỷ đồng, đạt 46% so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 38% so với số kế hoạch UBND tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án; tuy đạt trên mức trung bình của cả nước nhưng không đạt yêu cầu đã đề ra.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nguyên nhân chủ yếu do các chủ đầu tư chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng, giải ngân của dự án.

Với tiến độ trên, các chủ đầu tư đã cam kết tới 30/9/2022 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các dự án do mình làm chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân cụ thể như sau: Thành phố Hòa Bình: đạt 65% (trừ các dự án sử dụng nguồn vốn ODA); Huyện Lạc Sơn đạt 70%; Huyện Tân Lạc đạt 75%; Huyện Đà Bắc đạt 70%; Huyện Mai Châu đạt 70%; Huyện Cao Phong đạt 70%; Huyện Lạc Thủy đạt 63%; Huyện Kim Bôi đạt 70%; Huyện Yên Thủy đạt 70%; Huyện Lương Sơn đạt 72%; Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đạt 70%’; Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 70% (đối với các dự án chuyển tiếp); Ban Quản lý dự án các công trình giao thông đạt 65%; Ban Quản lý dự án khu vực tỉnh đạt 70%; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đạt 73%; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 70%; Sở Giao thông vận tải đạt 70%; Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 80,1%; Sở Y tế đạt 50%; Sở Lao động Thương binh và xã hội đạt 70%; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt 72%; Trường Chính trị tỉnh đạt 70% (trường hợp có mặt bằng xây dựng công trình); Các chủ đầu tư chưa cam kết tại hội nghị yêu cầu đến ngày 30/9/2022 tỷ lệ giải ngân phải đạt 70%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các chủ đầu tư nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm giải ngân tiến độ giải ngân vốn ĐTC. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công do mình làm chủ đầu tư để đảm bảo công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Giao Kho bạc nhà nước Hòa Bình chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các dự án tạm ứng vốn đầu tư chưa thực hiện hoàn ứng theo quy định, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Ban Quản lý dự án các công trình NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đảm bảo giải ngân hết số kế hoạch vốn năm 2022 đã giao cho các dự án do Ban làm chủ đầu tư, trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành, báo cáo chủ tịch UBND nhân dân tỉnh.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình