Hải Dương: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ

DNHN - Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ là hướng đi quan trọng để hướng tới sự phát triển bền vững nhằm thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Hải Dương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong những năm qua, Hải Dương đã và đang triển khai, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và đạt được một số kết quả nhất định trong từng lĩnh vực.

Trong lĩnh vực trồng trọt hiện tại toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 28 ha nhà màng, nhà lưới kết hợp tưới nước và bón phân tự động, bán tự động sản xuất dưa lưới, rau ăn lá, hoa. Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, giá trị sản xuất đạt khoảng 1-3 tỷ đồng/ha/năm (cao gấp 10-30 lần so với trồng lúa, 15 lần so với trồng rau thông thường), lợi nhuận trung bình đạt 550 triệu đồng/ha/năm. Đã có một số diện tích có hệ thống camera giám sát và thiết bị cảm biến tự động kết nối điện thoại thông minh để điều khiển bón phân, tưới nưới tự động từ xa. 

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ là hướng đi quan trọng để hướng tới sự phát triển bền vững. Ảnh: Internet
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ là hướng đi quan trọng để hướng tới sự phát triển bền vững. Ảnh: Internet.

Toàn tỉnh có khoảng 540 ha rau màu chuyên canh ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, nâng cao hiệu quả kinh tế 10-30% và tiết kiệm khoảng 55% nước so với phương pháp tưới truyền thống. Diện tích thủy canh không dùng đất 0,5 ha, chủ yếu là các loại rau xà lách, cải…

Diện tích cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch trong sản xuất lúa đạt 11.500 ha, chiếm 10% diện tích gieo cấy; rau (khoai tây) 100 ha. Cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất giúp giải quyết vấn đề thiếu lao động, nâng cao năng suất lao động lên 30-40 lần so với thủ công, giảm giống, giảm chi phí lao động và thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất cây trồng 10-20%, tăng hiệu quả kinh tế 20-30%. Diện tích ứng dụng giống lúa, rau màu năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh tốt (sử dụng công nghệ sinh học phân tử trong lai tạo,..,), sử dụng phân bón Nano, chế phẩm vi sinh vật đối kháng,... khoảng 5.000ha.

Toàn tỉnh hiện có trên 15.500 ha rau sản xuất theo quy trình GAP, trên 5.000 ha rau được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu; có 1.500 ha rau, trái cây được cấp chứng nhận theo quy trình VietGAP. Các sản phẩm sản xuất theo quy trình GAP đã phát huy hiệu quả vượt cả về năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. Nhiều sản phẩm có chất lượng cao, đủ điều kiện để xuất khẩu sang các nước “khó tính” Nhật Bản, Mỹ, Úc, Hàn Quốc như: vải, cà rốt, cải bắp... Sản xuất theo hướng hữu cơ đạt khoảng 421,7ha, chủ yếu là vùng sản xuất lúa hữu cơ trên diện tích khai thác sản phẩm rươi, cáy tự nhiên với diện tích 403,7 ha (tập trung tại các vùng rươi cáy Tứ Kỳ 238,2ha, Thanh Hà 109,96 ha, Kinh Môn 39,36 ha, Kim Thành 16,2 ha). Sản xuất rau, lúa hữu cơ vùng chuyên canh 6 ha (cây rau khoảng 5 ha, trên lúa 01 ha), cây dược liệu 12 ha (cây hạt Chia 10 ha, Thiên môn đông 1 ha, Kim ngân hoa 1 ha,…)  mới bắt đầu ở dạng mô hình, đề tài khoa học.

Toàn tỉnh Hải Dương có 802 trang trại chăn nuôi, trong đó có 650 cơ sở (80%) đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (chăn nuôi khép kín tự động, bán tự động, có hệ thống làm mát tự động, điệm lót sinh học, nuôi an toàn sinh học,...), 122 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP và chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao 2.000 ha (chiếm khoảng 20% tổng diện tích). Theo đó, ứng dụng công nghệ thâm canh cao, bán tự động (“ao nổi”, vùng sản xuất tập trung, “sông trong ao”) cho năng suất cao gấp 2-3 lần so nuôi thường; số lồng cá nuôi trên sông thâm canh cao khoảng 7.000 lồng, năng suất vượt trội 1 lồng bằng 1 ha nuôi truyền thống. Một số diện tích có hệ thống quan trắc, cho ăn, điều chỉnh tự động kết nối điện thoại thông minh. Diện tích nuôi cá được chứng nhận VietGAP 171 ha. Sản xuất thủy sản hữu cơ hiện nay chủ yếu là các vùng rươi cáy không sử dụng phân bón, thuốc BVTV vô cơ.

Các vùng này dự kiến có thể mở rộng nâng tổng diện tích rươi cáy lên trên 730 ha năm 2025, gần 900 ha vào năm 2030; các vùng này ven sông lớn, cảnh đẹp nên có tiềm năng để phát triển thành các khu du lịch sinh thái nông nghiệp xanh cho giá trị kinh tế cao, tạo thương hiệu khác biệt riêng có cho tỉnh, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hải Dương tiếp tục thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ với mục tiêu thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất an toàn (theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, theo tiêu chuẩn quốc tế,…) đạt 30% diện tích.

Trong đó: Diện tích nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, hoa: 100ha, diện tích tưới nước tiên tiến, tiết kiệm đạt 30% diện tích, diện tích cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa, rau: 25.000ha, diện tích được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên rau, lúa, trái cây: 3.200 ha, diện tích ứng dụng giống lúa, rau màu năng suất, chất lượng, kháng sâu bệnh tốt (sử dụng công nghệ sinh học phân tử trong lai tạo,..), sử dụng phân bón Nano, phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh vật đối kháng, thuốc BVTV sinh học...: 10.000ha; công nhận ít nhất 8 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 20 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo quy định; có 30-40% diện tích lúa, 60-70% diện tích rau màu, 40-50% diện tích cây ăn quả được bón phân hữu cơ; có 1.500 - 2.000 ha trồng trọt sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Có trên 95% trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGHAP là 300 cơ sở. Xây dựng 3 vùng sản xuất rươi cáy, lúa hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái tại 3 vùng sản xuất rươi lớn An Thanh- Tứ Kỳ, Vĩnh Lập - Thanh Hà và Minh Tân- Kinh Môn.

 M.H

Tin liên quan