Hà Tĩnh truy thu hơn 28 tỷ tiền thuế, phí khai thác khoáng sản

23:21 15/02/2023

Doanh nghiệp chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phần lớn là chủ mỏ đá xây dựng trên địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh đang phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với Cục Thuế tỉnh kiểm tra, làm việc với các doanh nghiệp để đôn đốc, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Qua rà soát của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh có 14 doanh nghiệp chưa đóng nộp các khoản thuế, phí về khai thác khoáng sản (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường) với tổng số tiền nợ lên tới 112,7 tỷ đồng. 

Hà Tĩnh truy thu hơn 28 tỷ tiền thuế, phí khai thác khoáng sản
Hà Tĩnh truy thu hơn 28 tỷ tiền thuế, phí khai thác khoáng sản.

Doanh nghiệp chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phần lớn là chủ mỏ đá xây dựng trên địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh đang phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Quá trình làm việc, đã có 4 đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính về hoạt động khoáng sản với số tiền 16,6 tỷ đồng. 10 doanh nghiệp còn lại thì 8 doanh nghiệp đã nộp số tiền 11,6 tỷ đồng, 2 đơn vị chưa thực hiện theo yêu cầu.

Như vậy, tính tới thời điểm này, tổng số tiền các doanh nghiệp đã nộp là 28,2 tỷ đồng; trong đó, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 24 tỷ đồng, thuế tài nguyên là 3 tỷ đồng và phí bảo vệ môi trường là 1,2 tỷ đồng.

Thời gian tới, Sở TN&MT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu, đôn đốc các chủ mỏ khẩn trương hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ tài chính khác trong hoạt động khoáng sản. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chủ mỏ chậm nộp, nợ đọng về nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

P.V (t/h)