Hà Tĩnh nhận 810 tỷ đồng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

21:15 15/08/2022

Hà Tĩnh có 4 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Hà Tĩnh đã được hỗ trợ 810 tỷ đồng cho 4 dự án từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Trong đó, 2 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi được hỗ trợ 580 tỷ đồng theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Dự án đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) được hỗ trợ 500 tỷ đồng và Dự án kè bảo vệ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc (Đức Thọ), được hỗ trợ 80 tỷ đồng.

2 dự án này đã được phê duyệt chủ trương và giao chủ đầu tư, hiện đang hoàn thiện thủ tục để triển khai đầu tư.

Hà Tĩnh nhận 810 tỷ đồng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Hà Tĩnh nhận 810 tỷ đồng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

2 dự án còn lại thuộc lĩnh vực y tế, được hỗ trợ 230 tỷ đồng theo Văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 4 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện có mức hỗ trợ 169 tỷ đồng và Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 19 trạm y tế tuyến xã có mức hỗ trợ 61 tỷ đồng. 2 dự án này hiện đang triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Được biết, 4 dự án nói trên thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ. Chương trình được triển khai nhằm góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn.

Để đạt được những mục tiêu trên, nghị quyết đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

PV

Tags: