Hà Tĩnh điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

23:15 29/11/2021

Hà Tĩnh xác định xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mới đây, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Hà Tĩnh xác định xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Tĩnh điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng
Hà Tĩnh điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, Khu kinh tế Vũng Áng đặt mục tiêu thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 3,5 - 5,5 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% - 20%/năm. Tổng thu ngân sách đạt từ 55.000 - 60.000 tỷ đồng, hàng hóa thông qua cảng trên 40 triệu tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 7,5 - 8,5 tỷ USD và giải quyết việc làm trên 25.000 lao động.

Giai đoạn từ năm 2026 đến 2030 sẽ thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt 4 - 7 tỷ USD, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% - 20%/năm. Tổng thu ngân sách đạt từ 100.000 - 120.000 tỷ đồng, hàng hóa thông qua cảng trên 60 triệu tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 12 - 14 tỷ USD và giải quyết việc làm trên 30.000 lao động.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm kinh tế đa chức năng với các trụ cột như: công nghệ luyện kim, năng lượng, logistics, dịch vụ cảng biển, phát triển thương mại, dịch vụ…Cùng với đó là phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Đồng thời, từng bước phát triển thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị trung tâm phía Nam, hình thành thành phố Kỳ Anh, liên kết phát triển vùng Nam Hà Tĩnh với Bắc Quảng Bình.

PV