Hà Tĩnh đã gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gần 110 tỷ đồng

22:23 31/07/2023

Thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, đã có 511 giấy đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất từ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn, số tiền lên tới hơn 109,9 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, đã có tổng cộng 511 giấy đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất từ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền lên tới hơn 109,9 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền thuế GTGT chiếm phần lớn với 96,9 tỷ đồng, tiếp theo là thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính khoảng 5,93 tỷ đồng, tiền thuê đất là 7,04 tỷ đồng và cuối cùng là thuế thu nhập cá nhân với 0,05 tỷ đồng.

Nghị định 12/2023/NĐ-CP đã cụ thể quy định các khoảng thời gian gia hạn thuế GTGT như sau: 6 tháng đối với số thuế từ tháng 3 đến tháng 5/2023 và quý I/2023; 5 tháng đối với số thuế của tháng 6/2023 và quý II/2023; 4 tháng đối với số thuế của tháng 7/2023; và 3 tháng đối với số thuế của tháng 8/2023.

Hà Tĩnh đã gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gần 110 tỷ đồng
Hà Tĩnh đã gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gần 110 tỷ đồng.

Đồng thời, Nghị định này cũng gia hạn 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp trong quý I và quý II của năm 2023. Các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2023 chậm nhất là vào ngày 30/12/2023. Đối với tiền thuê đất, 50% số tiền phát sinh phải nộp trong năm 2023 cũng được gia hạn 6 tháng.

Qua việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh mong muốn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân trong việc sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bước này được thực hiện nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình kinh tế phức tạp trong và ngoài nước.

Trên thực tế, các đơn vị thuộc Văn phòng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực đáp ứng chính sách này khi nộp tổng cộng 152 giấy đề nghị gia hạn với số tiền thuế đề nghị là 75,6 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế GTGT chiếm hơn 69,7 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính là 5,9 tỷ đồng.

Nghị định 12/2023/NĐ-CP được dự kiến có hiệu lực từ ngày ký đến hết năm 2023, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân trong bối cảnh nền kinh tế đang cần sự hỗ trợ để vực dậy và phát triển.

P.V (t/h)