Hà Tĩnh cùng Hưng Yên hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội

23:27 18/08/2023

Bên cạnh việc tăng cường trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai tỉnh Hà Tĩnh và Hưng Yên cũng hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh.

Chiều 17/8/2023, tại tỉnh Hưng Yên, hai Tỉnh ủy Hưng Yên và Hà Tĩnh đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác phát triển trong giai đoạn 2023 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Hữu Nghĩa, đã xác định rằng, việc ký kết chương trình này nhằm mục đích tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Đồng thời, chương trình còn hỗ trợ việc trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ và hợp tác trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh cùng Hưng Yên hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội
Hà Tĩnh cùng Hưng Yên hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2023 - 2025, hai tỉnh Hưng Yên và Hà Tĩnh sẽ chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, sẽ tập trung vào việc trao đổi các phương pháp hiệu quả trong việc xây dựng tổ chức, biên chế, sắp xếp và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị để tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và bố trí cán bộ sẽ được chia sẻ và thực hiện một cách hiệu quả, đặc biệt là đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh việc tăng cường trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai tỉnh cũng hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh. Các lĩnh vực như nông nghiệp, đô thị hóa, công nghiệp, thương mại, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng sẽ được chú trọng phát triển và cải thiện. Đặc biệt, hai tỉnh cũng hợp tác trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử và các làng nghề truyền thống để thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế văn hóa.

Chương trình hợp tác này sẽ đóng góp một phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển toàn diện của hai tỉnh Hưng Yên và Hà Tĩnh, cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Đảng và chính quyền hai tỉnh.

P.V (t/h)