Hà Nội: Triển khai cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID từ ngày 22/4

21:33 21/04/2024

Kể từ ngày 22/4, Sở Tư pháp của Hà Nội đã bắt đầu thử nghiệm việc cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp qua VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản điện tử mức độ 2.

Công dân đến làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại TP Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Lý lịch tư pháp
Công dân đến làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại TP Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Lý lịch tư pháp.

Đối với những người chưa có tài khoản điện tử mức độ 2 hoặc thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí, họ có thể yêu cầu Phiếu lý lịch Tư pháp thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Phiếu Lý lịch Tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và Sở Tư pháp, có giá trị pháp lý như bản gốc trên giấy. Phiếu lý lịch Tư pháp điện tử sẽ tự động được gửi đến tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Người dân có nhu cầu nhận Phiếu Lý lịch Tư pháp (dưới dạng giấy) có thể chọn lựa việc nhận tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đề xuất các cơ quan, đơn vị trong Thành phố, các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, cũng như UBND các quận, huyện, thị xã, tăng cường thông tin, tuyên truyền, và hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản điện tử mức độ 2 để yêu cầu cấp Phiếu lý lịch Tư pháp trên VNeID. Đồng thời, họ cũng sẽ phát triển các phương án và cung cấp hỗ trợ cho người dân trong việc yêu cầu Phiếu Lý lịch Tư pháp một cách nhanh chóng và thuận tiện.

PV t/h