Hà Nội thúc đẩy doanh nghiệp tham gia mạng phân phối nước ngoài

21:32 18/02/2024

UBND thành phố khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu và xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài dựa trên thế mạnh và lợi thế cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch triển khai Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" trong năm 2024.

Đề án này nhấn mạnh vào việc phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu và xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài dựa trên thế mạnh và lợi thế cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của Hà Nội.

Hà Nội thúc đẩy doanh nghiệp tham gia mạng phân phối nước ngoài
Hà Nội thúc đẩy doanh nghiệp tham gia mạng phân phối nước ngoài.

Trong năm 2024, UBND thành phố dự định hỗ trợ thông tin thị trường cho hơn 500 doanh nghiệp, đồng thời cung cấp đào tạo và tư vấn cho hơn 100 doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đề án cũng sẽ hỗ trợ cho hơn 100 doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới và tổ chức hơn 100 sự kiện kết nối giao thương với các mạng phân phối nước ngoài. Ngoài ra, UBND cũng đặt mục tiêu hỗ trợ cho hơn 80 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Cụ thể, các hoạt động sẽ bao gồm tổ chức hội thảo kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu với các nhà phân phối nước ngoài, tổ chức Chương trình Tuần hàng Việt tại các mạng phân phối nước ngoài, và hỗ trợ doanh nghiệp mang hàng hóa trưng bày và giới thiệu tại các chương trình Tuần hàng Việt.

Thành phố cũng sẽ khuyến khích doanh nghiệp tham gia khảo sát thị trường các nước để hiểu rõ yêu cầu thị trường và tạo điều kiện cho việc giao dịch với các nhà phân phối. Đồng thời, sẽ tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới phân phối do doanh nhân người Việt ở nước ngoài làm chủ. Ngoài ra, UBND cũng đề xuất nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội phát triển hệ thống phân phối tại thị trường nước ngoài.

PV (t/h)