Hà Nội sắp trình đề án đưa 2 huyện Gia Lâm, Đông Anh lên quận

22:57 03/03/2023

Theo kế hoạch, các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng năm huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận.

Cụ thể kế hoạch, UBND các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận để hoàn thành việc đạt các tiêu chí thành lập quận, phường; rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí này.

Hà Nội sắp trình đề án đưa 2 huyện Gia Lâm, Đông Anh lên quận
Hà Nội sắp trình đề án đưa 2 huyện Gia Lâm, Đông Anh lên quận.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, các địa phương xây dựng giải pháp, cân đối nguồn lực để thực hiện đạt tiêu chí; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất về các sở chuyên ngành, Ban Chỉ đạo Đề án đầu tư, xây dựng năm huyện thành quận, chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ hoặc tham mưu UBND Thành phố giải quyết. Các sở, ngành hướng dẫn các huyện rà soát, đánh giá các tiêu chí; phối hợp với năm huyện để đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Thành phố.

Về hoàn thiện hồ sơ, Đề án và thực hiện các quy trình, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập quận, phường, Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo UBND thành phố, Thành ủy về việc hoàn thiện hồ sơ, Đề án đối với hai huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong tháng 6.2023; đối với ba huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì hoàn thành trong quý II.2024.

UBND Thành phố sẽ trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đề nghị Đề án đối với hai huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong tháng 7/2023; ba huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, hoàn thành trong quý III/2024.

Hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ về Đề án đối với hai huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong quý IV/2023; 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì hoàn thành trong năm 2025.

Kế hoạch cũng cho biết, kết quả thực hiện các tiêu chí đến hết năm 2022, về 2 tiêu chuẩn “Diện tích tự nhiên” và “Quy mô dân số” của đơn vị hành chính, đối với 2 tiêu chí huyện thành quận, cả 5 huyện đều đạt.

PV