Hà Nội: ngăn chặn, xử lý hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế

DNHN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh, đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm; thường xuyên phân tích dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, làm căn cứ cảnh báo các cơ sở y tế tự rà soát, điều chỉnh đối với các chỉ số bất thường về lượt khám, chữa bệnh, tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú. 

 Ảnh minh họa.

 Ủy ban Nhân dân thành phố đặt mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế đúng quy định.

Công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, lâu dài, phải triển khai tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời trường hợp vi phạm.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện chương trình này, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhiều Luật, Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn liên quan đến công tác bảo hiểm y tế.

Thành phố tập trung phân tích dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế để cảnh báo cơ sở khám chữa bệnh tự rà soát, điều chỉnh kịp thời đối với các chỉ số bất thường về số lượt khám chữa bệnh, tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú, chỉ định xét nghiệm, gia tăng giá thuốc, vật tư y tế... đồng thời làm cơ sở lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh để thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế.

Ủy ban Nhân dân thành phố chú trọng việc xây dựng và thường xuyên cập nhật, hoàn thiện phác đồ, hướng dẫn chẩn đoán điều trị, giám sát hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bệnh bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác khám chữa bệnh, đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh để chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với lĩnh vực cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; thực hiện trích chuyển dữ liệu thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, đúng quy định; thực hiện công khai, minh bạch các danh mục, giá dịch vụ y tế.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu, các đơn vị liên quan tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, ứng dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành liên quan như: Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Công an, Thanh tra và Ủy ban Nhân dân các quận, thị xã trên địa bàn thực hiện.

Đáng chú ý thành phố yêu cầu, các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tuyến huyện, tuyến xã nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và nhu cầu của người tham gia bảo hiểm y tế.

Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố, tuyến Trung ương tập trung khám, chữa bệnh theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, các bệnh mà tuyến dưới không thực hiện được; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Đối với trường hợp đến khám, kiểm tra sức khỏe nhưng không cần điều trị hoặc tái khám ở bệnh viện tuyến trên, một số bệnh mạn tính ở thể trung bình, nhẹ thì giới thiệu chuyển về quản lý, điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và thực hiện công tác phòng, chống dịch.

An Châu

Bài liên quan