Giám sát việc cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

15:39 22/12/2021

Ngày 21/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh.

Hồ Hòa Bình điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
Hồ Hòa Bình điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. 

Giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm đã tiếp nhận, cung cấp thông tin, giới thiệu tiềm năng, cơ hội, chính sách đầu tư, hướng dẫn hỗ trợ trên 200 lượt doanh nghiệp; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục liên quan đến dự án đầu tư. Năm 2020, điểm chỉ số PCI tỉnh đạt 62,8 điểm (trung vị cả nước là 63,44 điểm), đứng thứ 44 so với cả nước, thuộc nhóm điều hành trung bình. So với năm 2019, thứ hạng PCI năm 2020 tăng cả về điểm số và thứ hạng, trong đó,dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 26 bậc, vị trí 16/63.

Bên cạnh kết quả đạt được, hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư hiện chưa được thu thập, tổng hợp và cập nhật đầy đủ về một cơ quan đầu mối chung. Dữ liệu, số liệu thông tin không đầy đủ, không phù hợp với tình hình thực tiễn. Quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đồng bộ, ảnh hưởng nhất định đến công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...

Tại hội nghị giám sát, Trung tâm đề xuất, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng các loại hình quy hoạch, kế hoạch, cơ sở dữ liệu về đất đai…, nhất là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại đã ban hành năm 2016 hiện không còn phù hợp. Sớm ban hành danh mục các dự án thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 để làm cơ sở công tác xúc tiến đầu tư theo quy định. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính, giải quyết TTHC... Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa Trung tâm và các sở, ngành trong công tác thu hút đầu tư. Tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Trung tâm. Đề nghị Trung tâm cùng với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh kế hoạch, chiến lược tổng thể hơn về công tác thu hút đầu tư. Qua quá trình tổ chức thực hiện, trung tâm cần tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế hoạt động, cơ chế phối hợp rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ.

Đức Phượng - VPĐD Hòa Bình