Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép xuất, nhập khẩu chất phóng xạ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo đó, Thông tư 116 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Thông tư số 287/2016/TT-BTC theo hướng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ), sở khoa học và công nghệ các tỉnh, TP và cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND các tỉnh, TP được giao nhiệm vụ cấp giấy phép, giấy đăng ký hoạt động, chứng chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân là tổ chức thu phí, lệ phí.

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được giảm 50% so với quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC
Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được giảm 50% so với quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm, và phải nộp 100% số tiền lệ thu được vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư 116 được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và Thông tư số 303/2016/TT-BTC.

Đồng thời, Thông tư 116 cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Mục I Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Theo đó, phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ đối với nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình là 3,5 triệu đồng/1 nguồn hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị. Phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ đối với nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình là 1 triệu đồng/nguồn; nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình là 500.000 đồng/nguồn.

Như vậy, mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được giảm 50% so với quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

Trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/2/2022.

Theo TCHQ

Bài liên quan