Dừng khai thác một phần nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam do chưa hoàn thiện nghiệm thu

09:43 03/10/2022

Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình là một phần của nhà máy theo quy định của pháp luật và EVN đã huy động đưa vào lưới điện.

Ngày 31/8 EVN đã đưa ra văn bản thông báo dừng khai thác với phần công suất chưa có cơ chế rã điện của nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam có công suất 450MW. Cụ thể, EVN sẽ ngưng khai thác với phần công suất 172MW từ ngày 01/09, do chưa có cơ chế về giá điện. 

Dừng khai thác một phần nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam do chưa hoàn thiện nghiệm thu
Dừng khai thác một phần nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam do chưa hoàn thiện nghiệm thu.

Về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Dự án được đề cập là Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500KV Thuận Nam và các đường dây 500KV, 220KV, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, với tổng công suất 450MW.

Chính vì vậy trong vấn đề 172 MW này về phía Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (Điện mặt trời Trung Nam) cũng có những thiếu sót là chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật và EVN đã huy động đưa vào lưới điện.

Do đó mới có việc từ 01/09, EVN thông báo sẽ không mua 172MW này nữa. Còn 27 MW vẫn mua bình thường. Phía Bộ Công Thương cũng đã tổ chức cuộc họp gồm có EVN và Điện mặt trời Trung Nam và cũng đã có Thông báo ngày 11/03/2022 nói rất rõ việc huy động nhà máy điện, mua bán điện giữa 2 doanh nghiệp dựa trên hợp đồng mua bán đã ký, khả năng truyền tải công suất của lưới điện và nhu cầu phụ tải hệ thống điện từng thời điểm để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cũng đã chờ đợi và yêu cầu EVN là việc khai thác, huy động nguồn điện thuộc thẩm quyền của EVN trên cơ sở các thỏa thuận, hợp đồng đã ký giữa 2 bên và quy định của pháp luật khác liên quan. Và đối với Điện mặt trời Trung Nam, Bộ yêu cầu phải hợp tác với EVN để được xem xét giải quyết trên cơ sở hợp đồng 2 bên đã ký.

Yêu cầu Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sau đó có văn bản nghiệm thu của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác.

P.V

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?