Dự thảo mới của Bộ Tài chính sẽ tiếp tục giảm 30 đến 50% nhiều loại phí, lệ phí

17:58 27/05/2021

Nhằm tiếp nối Thông tư 112/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

  Bộ Tài chính sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí (ảnh: internet)

Theo đó, dự thảo Thông tư nhằm quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí. Mục đích hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới.

Nội dung được xây dựng trên cơ sở kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định giảm tại Thông tư 112/2020/TT-BTC và bổ sung thêm giảm mức thu 1 khoản phí thuộc lĩnh vực thủy sản theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại dự thảo, sẽ có hàng loạt loại phí, lệ phí được kiến nghị giảm, như: lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn...

Mỗi loại phí, lệ phí được đề xuất giảm từ 10%-50% so với mức thu hiện hành ban hành kèm theo quyết định liên quan.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến số thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 1.000 tỉ đồng nếu đề xuất này được thông qua và đưa vào thực hiện.

PV (t/h).