Đồng Tháp: Phân bổ 123 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

DNHN - Tại cuộc họp ngày 11/5/2022, Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hoà Thành tham gia xây dựng cầu đường tại ấp Tân Thành, xã Hoà Thành, huyện Lai Vung.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hoà Thành tham gia xây dựng cầu đường tại ấp Tân Thành, xã Hoà Thành, huyện Lai Vung.

Năm 2022, tổng số biên chế Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp phân bổ là 1.236 biên chế. Do đó, phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ là 123 chỉ tiêu(đạt 9,95% so với biên chế được phân bổ, tăng 01 chỉ tiêu so với năm 2021). Cụ thể, Khối Đảng tỉnh 29 chỉ tiêu, gồm: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là 12 chỉ tiêu; khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, thành phố là 82 chỉ tiêu.

So với năm 2021,Chỉ tiêu khối Đảng tỉnh và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố giữ nguyên; Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng 01 theo quy định Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân bổ số người hưởng lương từ ngân sách trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022./.

Vi Hùng

 

Bài liên quan