Doanh nghiệp tháng 5: Giảm số lượng, vốn trung bình cũng tụt dốc

11:46 29/05/2023

Trung bình, một doanh nghiệp mới thành lập trong tháng có số vốn đăng ký là 8,6 tỷ đồng, giảm 11,5% so với tháng trước và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5/2023, cả nước chỉ có hơn 12 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, với số vốn đăng ký là 103,7 nghìn tỷ đồng, giảm 24,2% về số lượng doanh nghiệp và giảm 32,9% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Nếu so sánh với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp mới giảm 9,5% và số vốn đăng ký giảm 17,5%. Trung bình, một doanh nghiệp mới thành lập trong tháng có số vốn đăng ký là 8,6 tỷ đồng, giảm 11,5% so với tháng trước và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có 5.952 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, giảm 38,1% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp tháng 5: Giảm số lượng, vốn trung bình cũng tụt dốc
Doanh nghiệp tháng 5: Giảm số lượng, vốn trung bình cũng tụt dốc.

Tính tổng cộng trong 5 tháng đầu năm 2023, cả nước đã có hơn 61,9 nghìn doanh nghiệp mới được đăng ký thành lập, với tổng số vốn đăng ký là 568,7 nghìn tỷ đồng, giảm 1,6% về số lượng doanh nghiệp và giảm 25,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, một doanh nghiệp mới thành lập trong 5 tháng đầu năm có số vốn đăng ký là 9,2 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính thêm số vốn đăng ký tăng thêm từ 21,1 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2023 là 1.393,7 nghìn tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có gần 33 nghìn doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2023 lên gần 95 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, trung bình mỗi tháng trong cả nước có khoảng 19 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập hoặc quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, trong tháng 5/2023, cũng có 5.364 doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 25,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, còn có 4.717 doanh nghiệp đang ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Tính tổng cộng trong 5 tháng đầu năm 2023, có 55,2 nghìn doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước; 25,5 nghìn doanh nghiệp đang ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,1%; và 7,3 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%. Tổng cộng, trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận 88 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trung bình mỗi tháng có 17,6 nghìn doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường.

PV (t/h)