Doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực

17:05 14/06/2024

Doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị...

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 303,94 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 205,44 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 24,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 98,5 tỷ USD, tăng 21,1% (tương ứng tăng 17,18 tỷ USD). Như vậy, khối doanh nghiệp FDI chiếm 67,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong 5 tháng qua.

Doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực
Doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực.

Về xuất khẩu, trong kỳ 2 tháng 5 (16-31/5), kim ngạch của doanh nghiệp FDI đạt 12,66 tỷ USD, tăng 22% (tương ứng tăng 2,28 tỷ USD) so với kỳ 1 của tháng 5/2024. Điều này đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng của doanh nghiệp FDI lên 111,93 tỷ USD, tăng 13,1% (tương ứng tăng 12,95 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị...

Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 5 đạt 9,68 tỷ USD, giảm 10,1% (tương ứng giảm 1,09 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 5/2024. Tính chung 5 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 93,51 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 11,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 63,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Trong 5 tháng qua, cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư 18,42 tỷ USD.

Các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp FDI cần được tăng cường hỗ trợ một cách đồng bộ và hiệu quả như hỗ trợ về mặt bằng sản xuất - kinh doanh, phối hợp với các công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cung cấp mặt bằng sạch để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng; hỗ trợ kết nối đào tạo nghề giữa doanh nghiệp FDI với các trường đại học, cao đẳng nghề trong vùng;

Đồng thời, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào dự án như hệ thống điện, nước, xử lý nước thải, viễn thông; hỗ trợ doanh nghiệp FDI về các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp FDI giải quyết nhanh chóng và thuận lợi các thủ tục hành chính về đầu tư và kinh doanh; các tranh chấp pháp lý (nếu có)...

P.V (t/h)