Doanh nghiệp có cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo

22:00 19/05/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, đây là một trong những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhằm ổn định thị trường, tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch.

Ngày 16/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản hướng dẫn các Sở Giao dịch chứng khoán về việc yêu cầu tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn liên tiếp căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện chỉ đạo của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có công văn gửi các doanh nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Doanh nghiệp có cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo
Doanh nghiệp có cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo.

Theo HNX, đây là một trong những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhằm ổn định thị trường, tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch.

Trước đó (ngày 16/5), toàn thị trường có đến 806 mã tăng điểm (trong đó 217 mã tăng kịch trần) và 687 mã đi ngang và 133 mã giảm giá, giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt trên 16.700 tỷ đồng, khối lượng tương ứng hơn 700 triệu chứng khoán.

Về thông trên tin thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán về việc thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán.

PV