Đề xuất mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh doanh

02:21 15/06/2024

Hiện nay, đang có nhiều đề xuất mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Những đề xuất này nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo động lực cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Theo dự thảo này, được đề xuất bổ sung hoạt động báo chí khác vào danh sách đối tượng được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ngoài các hoạt động báo in đã được hưởng ưu đãi như hiện nay.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời hạn 15 năm cho các dự án đầu tư mới tại các khu kinh tế đặc biệt khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đồng thời, Chính phủ sẽ được giao trách nhiệm xác định các chính sách ưu đãi thuế cho các trường hợp dự án thực hiện trên cả địa bàn được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và địa bàn không được ưu đãi thuế, để đáp ứng các yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn của dự án.

Thêm vào đó, dự thảo cũng bổ sung quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với thu nhập của các tổ chức báo chí từ các hoạt động báo chí không phải là báo in. Riêng đối với báo in, mức thuế tiếp tục được áp dụng là 10%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, một đề xuất phổ biến là giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc điều chỉnh mức thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức thấp hơn, hoặc áp dụng mức thuế thu nhập đặc biệt cho các ngành nghề chiến lược hoặc địa phương đang cần khuyến khích đầu tư. Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư và mở rộng kinh doanh.

Trong đó, đề xuất này tập trung vào việc ưu đãi thuế cho các ngành nghề mới nổi có tiềm năng phát triển mạnh. Các ngành nghề như công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, và ngành công nghiệp sáng tạo có thể được hưởng ưu đãi thuế đặc biệt để thu hút đầu tư và thúc đẩy sự đổi mới kinh tế.

Việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới. Đề xuất này đề nghị áp dụng ưu đãi thuế đặc biệt cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu cho các thiết bị nghiên cứu và phát triển, và hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu.

Đề xuất này tập trung vào việc ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và phát triển cộng đồng. Các doanh nghiệp xã hội thường đặt mục tiêu không chỉ tạo lợi nhuận mà còn đóng góp tích cực vào xã hội. Việc ưu đãi thuế sẽ khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội và góp phần vào giải quyết cácvấn đề xã hội quan trọng.

Ngoài ra, để khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế ở các vùng kinh tế đặc biệt, đề xuất này đề nghị áp dụng ưu đãi thuế đặc biệt cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế đặc biệt, các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các vùng miền khó khăn. Việc ưu đãi thuế sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và sự nghiệp của các doanh nghiệp trong các vùng này.

Nhằm thúc đẩy việc đầu tư vào các doanh nghiệp mới và sáng tạo, đề xuất này đề nghị áp dụng ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư mạo hiểm. Việc này sẽ khuyến khích các nhà đầu tư đánh giá và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, giúp tạo ra môi trường kinh doanh đa dạng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Cụ thể, với đề xuất này tập trung vào việc khuyến khích đầu tư vào hạ tầng cơ sở quan trọng như giao thông, năng lượng, viễn thông và nước. Các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng cơ sở sẽ được hưởng ưu đãi thuế như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu cho thiết bị và vật liệu xây dựng, và các chính sách tài chính khác.

Những đề xuất trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự đầu tư và phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, để thực hiện các đề xuất này, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo tính công bằng trong việc áp dụng ưu đãi thuế. Đồng thời, cần có sự quản lý và giám sát hiệu quả để đảm bảo các ưu đãi thuế được sử dụng một cách hợp lý và mang lại lợi ích cho cả cộng đồng và doanh nghiệp.

Nhân Hà