Đại lý Hàng hải Việt Nam - VSA dự chi hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông

DNHN - Theo kế hoạch, Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% chia làm 2 đợt trả cổ tức cho năm 2019 và năm 2020, mỗi đợt 15%.

HĐQT Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA/ HNX) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và 2020.

Theo đó, VSA sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cp). Trong đó, chia làm 2 đợt trả cổ tức cho năm 2019 và năm 2020, mỗi đợt 15%.

Với hơn 14 triệu cp đang lưu hành, VSA dự kiến sẽ chi hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 04/07/2021 và ngày thanh toán là 15/07/2021. 

Đại lý Hàng hải Việt Nam - VSA dự chi hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông
Đại lý Hàng hải Việt Nam - VSA dự chi hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh 2021, VSA dự kiến tổng doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đi lùi 8% và 33% so với thực hiện năm 2020, xuống còn 958 tỷ đồng và 24,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp thuộc nhóm hỗ trợ vận tải này cũng hạ kế hoạch cổ tức từ 15% (2020) xuống còn 8% (2021) - mức cổ tức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây của VSA.

Theo VSA, do năm 2021, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm, nền kinh tế sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức… Trước tình hình đó, VSA đã đưa ra loạt chiến lược phát triển và mục tiêu chiến lược cho năm 2021 như định hướng phát triển ngành đại lý hàng hải-logistics gắn với tập trung phát triển đầu tư một số dự án cảng thủy nội địa và ICD tại khu vực trung tâm sản xuất hàng hóa phía Bắc.

Linh An

Tin liên quan