Đã có Bộ Tiêu chí văn hóa doanh nhân Việt Nam

DNHN - Việt Nam đang trên đường hội nhập, doanh nhân Việt đang từng bước hình thành và lớn mạnh, việc xây dựng văn hóa doanh nhân là vô cùng quan trọng.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phê duyệt và ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa doanh nhân Việt Nam theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn và tổ chức triển khai bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong đời sống xã hội. 

Đã có Bộ Tiêu chí văn hóa doanh nhân Việt Nam. Ảnh minh họa
Đã có Bộ Tiêu chí văn hóa doanh nhân Việt Nam. Ảnh minh họa 

Xã hội càng phát triển, người ta càng nhận ra rằng những doanh nhân kinh doanh có đạo đức, có văn hóa trước đây, tuy có số lượng ít ỏi, nhưng phần đông số họ chính là những đại doanh nhân.

Hiện nay, những doanh nghiệp đứng vững và phát triển tốt được đều là nhờ có tầm nhìn xa rộng và xây dựng được một truyền thống văn hóa riêng. Tóm lại, việc đi tìm và xây dựng văn hóa doanh nhân không phải do lòng tốt đối với xã hội, mà trước hết chính là vì sự sống còn của bản thân doanh nhân, doanh nghiệp. Việt Nam đang trên đường hội nhập, doanh nhân Việt đang từng bước hình thành và lớn mạnh, việc xây dựng văn hóa doanh nhân là vô cùng quan trọng.

 Linh An

Tin liên quan