Đã có Bộ quy tắc tham chiếu về cà phê bền vững

DNHN - Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững đưa ra 12 nguyên tắc, được chia nhỏ thành các thực hành và kết quả mong đợi mô tả tính bền vững cơ bản cho sản xuất và sơ chế cà phê.

Diễn đàn Cà phê toàn cầu (GCP) vừa ban hành Bộ quy tắc tham chiếu về cà phê bền vững nhằm thúc đẩy các nguyên tắc cơ bản trong sản xuất cà phê bền vững.

Bộ Quy tắc cung cấp những thông tin và hiểu biết chung cho phép người nông dân, các đơn vị sản xuất và các đối tác như các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ tăng cường hợp tác và thực hiện hiệu quả các hoạt động của mình từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cà phê.

Đã có Bộ quy tắc tham chiếu về cà phê bền vững
Đã có Bộ quy tắc tham chiếu về cà phê bền vững.

Bộ Quy tắc tham chiếu cung cấp cho các bên liên quan một khung cơ sở được đơn giản hóa nhưng phù hợp với mục đích để nâng cao hiểu biết về các nguyên tắc cơ sở trong sản xuất cà phê bền vững. Bộ Quy tắc giải quyết các vấn đề về bền vững hiện tại trong sản xuất cà phê ở cấp độ vùng sản xuất đồng thời đóng góp để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, đa dạng hóa cây trồng, bình đẳng và hòa nhập.

Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững đưa ra 12 nguyên tắc, được chia nhỏ thành các thực hành và kết quả mong đợi mô tả tính bền vững cơ bản cho sản xuất và sơ chế cà phê.

Bộ Quy tắc cũng đưa ra các thực hành quan trọng: Bài trừ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, loại bỏ lao động cưỡng bức, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bị cấm, chia sẻ các cải tiến liên tục và mới nhất.

PV

Tin liên quan