Cục Thuế Hòa Bình: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình

DNHN - Thực hiện Quyết định số 206/ QĐ-BTC, ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công văn số 1798/CTHBI-TTHT, ngày 20/4/2022 về việc giao chỉ tiêu đăng ký sử dụng HĐĐT đến từng đơn vị, công chức thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Lương Sơn hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế tại bộ phận
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Lương Sơn hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa” Chi cục Thuế.

Theo lộ trình, đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp (DN), tổ chức, hộ kinh doanh (HKD) đang hoạt động phải sử dụng HĐĐT. Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế Hòa Bình đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu hoàn thành đến từng cán bộ, công chức, huy động toàn bộ nguồn lực tham gia công tác triển khai HĐĐT. Đến ngày 20/5/ 2022, toàn tỉnh có 2.673 DN, tổ chức, HKD nộp thuế theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng HĐĐT, đạt 84%, một số đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu giao gồm: Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc 99%, Chi cục Thuế huyện Mai Châu 98%, Chi cục Thuế huyện Lương Sơn 93%.

Để đảm bảo đến hết ngày 31/5/ 2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6 phải hoàn thành 100% số lượng DN, tổ chức, HKD đang hoạt động sử dụng HĐĐT theo đúng lộ trình, các đơn vị Thuộc Cục Thuế Hòa Bình đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai HĐĐT trên địa bàn quản lý, tập trung thực hiện các nội dung Cục Thuế đã chỉ đạo tại Công văn số 2279/CTHBI-TTHT, ngày 10/5/2022. Đối với các đơn vị đã đạt trên 90% đăng ký sử dụng HĐĐT tiếp tục phát huy thành tích để hoàn thành mục tiêu đạt 100% đăng ký sử dụng HĐĐT ngay trong tháng 5. Đối với các đơn vị chưa đạt trên 90% đăng ký sử dụng HĐĐT tiếp tục đôn đốc để tối thiểu đạt 90% đăng ký sử dụng HĐĐT trong tháng 5.

Bùi Phượng

 

Bài liên quan