Cục Thuế Hà Nội chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu

16:44 23/01/2023

Năm 2023, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý thuế hướng tới người nộp thuế với 3 trụ cột cơ bản của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030.

 

Cục Thuế Hà Nội chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu
Cục Thuế Hà Nội chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.

Năm 2023, Cục Thuế TP. Hà Nội nhận giao dự toán thu 325.902 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 14% so với ước thực hiện năm 2022; dự toán thu tiền sử dụng đất tăng 27,8% so với ước thực hiện năm 2022…

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý thuế hướng tới người nộp thuế với 3 trụ cột cơ bản của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong đó, tập trung hiện đại hóa công tác thu nộp, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; các nền tảng, hình thức ứng dụng mới như Chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và Cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài, Cổng thông tin thương mại điện tử.

Chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách. Từ đó, kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ban ngành địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Nhằm lắng nghe vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo môi trường cho doanh nghiệp, người nộp thuế nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh.

Ngoài các nội dung trên, Cục Thuế TP. Hà Nội tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, rà soát những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề như: Thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng bất động sản...

Đồng thời, tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý. Thực hiện hiệu quả công tác xử lý nợ theo Nghị quyết của Quốc hội; Kết hợp giữa đôn đốc thu hồi nợ đọng với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

PV