Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng: Đón mã hàng đầu năm tại 3 bến cảng

14:24 01/01/2018

Đúng 0 giờ, ngày 01/01/2018, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức đón mã hàng đầu năm tại 3 bến cảng: Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm 2018.

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên tại Tân Cảng - Hải Phòng Năm 2017 là năm Cảng Hải Phòng gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của tập thể cán bộ và công nhân lao động, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến ngày 31/12/2017, Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ) đã đạt sản lượng xếp dỡ 23,868 triệu tấn hàng hóa thông quan. Sản lượng hợp nhất toàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Bao gồm cả Công ty con - Công ty CP ĐT & Phát triển Cảng Đình Vũ) đạt 33,19 triệu tấn hàng hóa (92,3% kế hoạch năm 2017), Tổng doanh thu hợp nhất 2.147,66 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 453,19 tỷ đồng; thu nhập bình quân 10,75 triệu đồng/người/tháng, giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc đất nước. Năm 2018, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 34,25 triệu tấn; tổng doanh thu hợp nhất 2.210 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 489,4 tỷ đồng, ổn định đời sống, việc làm thu nhập của người lao động; đầu tư và phát triển Cảng. Bên cạnh đó, Chi nhánh Cảng Tân Vũ cũng đã hoàn thành tốt cơ bản tiêu chí sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2017: Sản lượng hàng hóa thông quan đạt 15, 2 triệu tấn, trong đó hàng container đạt 960.000 teu, doanh thu đạt 912 tỷ đồng, khai thác an toàn 24 tàu RORO với 23.270 xe các loại. Cũng trong năm 2017, Chi nhánh Cảng Tân Vũ đã đưa vào sử dụng 02 QC mới có tầm với 15 hàng container, trong quý I/ 2018  sẽ đưa vào sử dụng thêm 04 cần trục  QC nhằm nâng cao năng lực xếp dỡ tại tuyến cầu tàu. Ngày 31/12/2017, Chi nhánh Cảng Tân Vũ vinh dự đón hai tàu CAPEFRANKLIN quốc tịch MARSHALL ISLAD của hãng tàu NYK và tàu SUNNY CAMELLYA quốc tịch Hồng Kong của hãng tàu KMTC đến làm hàng tại Cảng.

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên tại Tân Cảng - Hải Phòng

Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Việt cho hay, năm 2018, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tiếp tục đổi mới công tác tiếp thị, hợp lý hóa trong khai thác, điều hành sản xuất và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, mô hình tổ chức; đào tạo, cân đối lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh theo mô hình mới và trong tình hình mới; tập trung tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng yếu, đáp ứng sự tăng trưởng hàng hóa qua Cảng. Cùng với đó, Cảng Hải Phòng tiếp tục triển khai các thủ tục đề nghị đầu tư Dự án Cảng Lạch Huyện để giữ vững thị trường và phục vụ di dời Cảng Hoàng Diệu, đáp ứng quy hoạch chung của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hải Phòng, nâng cao khả năng cạnh tranh, khẳng định vị trí chủ lực của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc. P.V