Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo quyết liệt chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

09:16 15/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 2150/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Trong đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020-2024) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2058/UBND-KTTH ngày 5/5/2022. 

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn
Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn. 

Theo quy định, khi chuyển nhượng BĐS, người nộp thuế phải đóng 2 loại thuế gồm: Thuế thu nhập cá nhân (2%) và lệ phí trước bạ (0,5%). Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều trường hợp đã thỏa thuận khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế từ 60 - 75%. Điều này đã gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông chịu trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND tỉnh) để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.  

Sau những chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, công tác chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS) đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều trường hợp khai thấp hơn số tiền ghi trên hợp đồng được ngành thuế đề nghị kê khai lại theo đúng giá thực tế.
Sau những chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, công tác chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS) đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều trường hợp khai thấp hơn số tiền ghi trên hợp đồng được ngành thuế đề nghị kê khai lại theo đúng giá thực tế. 

 Ngoài ra, yêu cầu Cục Thuế tỉnh kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho các cơ quan liên quan để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh cập nhật, ban hành kịp thời Bảng giá đất mới, cũng như hệ số điều chỉnh theo quy định pháp luật về đất đai.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 8/3/2022, UBND tỉnh, về tăng cường quản lý thu, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025.

Sau những chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, công tác chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS) đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều trường hợp khai thấp hơn số tiền ghi trên hợp đồng được ngành thuế đề nghị kê khai lại theo đúng giá thực tế. 

  Trọng Tâm