Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình làm việc với ban quản lý khu kinh tế

DNHN - Sáng ngày 08/4/2021, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) về tình hình kinh tế - xã hội quý I và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo trong năm 2021. Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

 UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) về tình hình kinh tế - xã hội quý I và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo trong năm 2021.

Trong quý I/2021, Ban Quản lý KKT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực. Đơn vị đã triển khai xây dựng quy hoạch phát triển các KKT, Khu Công nghiệp (KCN) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư. Về công tác phát triển đầu tư hạ tầng trong KKT, KCN, số vốn bố trí năm 2021 là 68,051 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 13 tỷ đồng, vốn còn lại 55 tỷ đồng sẽ giải ngân trong năm 2021. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới với nhiều hình thức, trong quý I/2021 tại các KKT, KCN đã cấp chủ trương đầu tư cho 03 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 155 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II với số vốn đầu tư 48.156 tỷ đồng.

Trong quý, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn ổn định với tổng doanh thu 743 tỷ đồng, tăng 05% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất nhập khẩu tại KKT Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đạt 318 triệu USD, tăng 150% so với cùng kỳ; thuế hàng hóa qua cửa khẩu 17 tỷ đồng, tăng 197,1% so với cùng kỳ. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt. Đặc biệt, chất lượng hoạt động cải cách hành chính có nhiều tiến bộ với chỉ số cải cách hành chính luôn đứng tốp đầu của tỉnh (năm 2020 đứng thứ 04/21 các sở ngành cấp tỉnh).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc Ban Quản lý KKT đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại hạn chế, bất cập cần có giải pháp hiệu quả để kịp thời khắc phục. Cùng với đó, đồng chí cũng chỉ đạo Ban Quản lý KKT tiếp tục rà soát để quy hoạch các KCN mới trong thời gian tới; tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu Quốc gia để tham mưu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành phê duyệt Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn Trung ương và địa phương để đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KKT, KCN nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất và hạ tầng phục vụ cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh, kết nối với các trung tâm xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành trong việc quảng bá thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và có đóng góp lớn vào ngân sách và thu hút nhiều lao động; đôn đốc các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào KKT, KCN tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Ban Quản lý KKT tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn bất cập, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi; nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chủ động tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách của pháp luật về lao động; nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, đề xuất kịp thời các biện pháp phòng ngừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh… 

Trọng Lãnh 

Tin liên quan