Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo tháo gỡ “nút thắt” cho các dự án giao thông trọng điểm

17:48 05/06/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo tháo gỡ “nút thắt” cho các dự án giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh này…

Theo đó, Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đi kiểm tra tình hình thực hiện 2 dự án giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh, đó là: Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò; dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh…

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đường ven biển (đoạn từ Km7 đến Km12)
Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đường ven biển (đoạn từ Km7 đến Km12).

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện dự án. Đồng thời nhấn mạnh: Còn có một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), các địa phương đã có cam kết với tỉnh nhưng đến thời điểm này chưa hoàn thành. Do vậy, đề nghị các địa phương có dự án đi qua phải tháo gỡ “nút thắt” về mặt bằng, tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại chậm nhất vào ngày 30/6/2024. Trong việc thực hiện công tác GPMB, tái định cư, các địa phương cần vận động, thuyết phục và phối hợp bàn cơ chế hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định. Đặc biệt, cần xem xét thực tế để giải quyết cho các hộ dân, đảm bảo mức chia sẻ cho các hộ dân. Cùng với đó, đề nghị các địa phương phải thực hiện tốt công tác quản lý hành lang dọc tuyến, tránh tình trạng lấn chiếm. Mặt khác, chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và các nhà thầu phải quyết liệt, tập trung thi công để không ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nghe người dân trao đổi về công tác GPMB, đền bù đất tại Khu tái định cư của dự án Đường ven biển trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nghe người dân trao đổi về công tác GPMB, đền bù đất tại Khu tái định cư của dự án Đường ven biển trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Được biết, dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76 có 08 cầu, trong đó có 05 cầu lớn. Tổng chiều dài thực tế của tuyến là 59,91km/64,47 km (do có 4,56km trùng đường D4 và QL46) đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Tổng mức đầu tư tuyến đường này là 4.651 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp 3.202 tỷ đồng; mặt bằng 933,6 tỷ đồng; dự phòng và chi phí khác 515,4 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được bố trí cho dự án này là 3.775,141 tỷ đồng, trong đó năm 2024 được bố trí 832 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay được 3.108 tỷ đồng, đạt 82,3%; trong đó năm 2024 giải ngân 282,34 tỷ đồng/832 tỷ đồng, đạt 34%. Đến nay, tổng giá trị thực hiện được 2.210/2.789 tỷ đồng, đạt 79,23%. (Gói thầu XL01 thực hiện được 1.314 tỷ đồng/1.728 tỷ đồng, đạt 76%; gói thầu XL02 thực hiện được 896 tỷ đồng/1.061 tỷ đồng, đạt 84,44%).

Thi công cầu Lạch Vạn trên tuyến Đường ven biển
Thi công cầu Lạch Vạn trên tuyến Đường ven biển.

Nhìn chung, kể từ khi khởi công dự án cho đến nay, các nhà thầu thi công cơ bản đã nỗ lực tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công xây dựng. Giá trị thực hiện đã đạt 79% so với tiến độ hợp đồng, vượt 7,3%. Song, tiến độ này vẫn còn chậm so với kế hoạch chỉ đạo của Sở GTVT Nghệ An là 3,5% (Gói thầu XL01 chậm 4,3%, Gói thầu XL02 chậm 0,6%). Nguyên nhân khách quan là do thời tiết mưa nhiều, công tác GPMB một số đoạn bàn giao chưa đảm bảo theo kế hoạch như: Trụ T1 cầu Lạch Quèn (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu), đoạn Km49+600 – Km49+900 (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), đoạn Km63+930 - Km64+155 (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc)… Toàn dự án hiện còn 2,07km chưa GPMB, (còn 2,07km/83 hộ đất ở và 06 hộ đất nông nghiệp), trong đó: Thị xã Hoàng Mai còn 0,2 km/07 hộ đất ở và 01 hộ đất nông nghiệp; huyện Quỳnh Lưu còn 0,69km/29 hộ đất ở, 04 hộ đất nông nghiệp, đất của 01 tổ chức; huyện Diễn Châu còn 0,3km/07 hộ đất ở; huyện Nghi Lộc còn 0,88 km/40 hộ đất ở… Ngoài nguyên nhân khách quan, còn có một số nhà thầu vẫn chưa tập trung, quyết liệt trong công tác huy động thiết bị, nhân lực, tài chính để thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (huyện Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (huyện Tân Kỳ) đoạn Km0 - Km21+363
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (huyện Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (huyện Tân Kỳ) đoạn Km0 - Km21+363.

Đối với dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (huyện Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (huyện Tân Kỳ) đoạn Km0 - Km21+363. Qua kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện tại công trường và nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, ưu tiên thời gian xử lý các vướng mắc của các địa phương để sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh bố trí, bổ sung nguồn vốn còn lại ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án là 65,014 tỷ đồng.

Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh
Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh.

Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh đoạn Km0 - Km21+363 có chiều dài 21,363km đi qua địa phận: Huyện Đô Lương (10,162km); huyện Yên Thành (9,768km); huyện Tân Kỳ (1,43km). Tổng mức đầu tư dự án là 739.084 triệu đồng, trong đó: Xây lắp 572.983 triệu đồng; mặt bằng 119.104 triệu đồng; dự phòng và chi phí khác 46.996 triệu đồng. Công tác GPMB cho dự án đến nay đã hoàn thành phần tuyến chính (21,363km), chỉ còn phạm vi nút giao QL48E, phạm vi nút giao với đường Hồ Chí Minh. Hiện, các địa phương có dự án đi qua đang tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại theo kế hoạch đề ra.

Hoàng Lan