Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của Hà Tĩnh giảm mạnh

19:05 31/07/2022

Theo phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh , nguyên nhân ngành công nghiệp gặp khó khăn, chỉ số sản xuất giảm mạnh là do hoạt động của một số doanh nghiệp lớn gặp khó khăn và đang tạm ngưng để tu sửa.

Số liệu của Cục Thống kê tỉnh cho thấy, tháng 7/2022, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp giảm 29,74% so với tháng 6/2022 và giảm 29,37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 33,97% so với tháng trước, giảm 29,55% so với cùng kỳ năm trước; ngành khai khoáng mặc dù có tăng 1,85% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 3,53% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 10,2% so với tháng trước, giảm 33,52% so với cùng kỳ năm trước; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải cũng có tăng 3,29% so với tháng trước nhưng giảm 4,12% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của Hà Tĩnh giảm mạnh
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của Hà Tĩnh giảm mạnh.

Theo phân tích của Cục Thống kê, nguyên nhân ngành công nghiệp gặp khó khăn, chỉ số sản xuất giảm mạnh là do hoạt động của một số doanh nghiệp lớn gặp khó khăn và đang tạm ngưng để tu sửa.

Cụ thể, ảnh hưởng biến động của thị trường thép trong và ngoài nước đã tác động đến sản xuất thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thép giảm nên Formosa Hà Tĩnh điều chỉnh giảm gần 10% giá bán thép cuộn cán nóng trong nước.

Cùng đó, lượng hàng tồn nhiều và gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên sản lượng thép sản xuất của công ty giảm mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tạm ngừng hoạt động để tu sửa, đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp cộng dồn giảm khoảng 10,78% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cả 4 nhóm ngành: chế biến, chế tạo; khai khoáng; sản xuất và phân phối điện; cung cấp nước và xử lý rác thải đều giảm.

So với cùng kỳ năm 2021, nhiều nhóm sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp có sản lượng giảm, như: thép đạt 2,95 triệu tấn (giảm 4,88%); điện sản xuất đạt 4.704 triệu KWh (giảm gần 40%); mực đông lạnh đạt 213 tấn (giảm 36%); thức ăn cho gia súc đạt 6.350 tấn (giảm 5,04%); than cốc đạt 1,8 triệu tấn (giảm 3,4%)…

PV