Chấp thuận đầu tư dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 – Bình Thuận

21:37 29/08/2023

Theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 28/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận.

Dự án có quy mô sử dụng đất là 468,35 ha, trong đó có cả phần đất hạ tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư của dự án sẽ được nhà đầu tư tính toán lại và xác định chính xác theo quy mô nêu trên, đảm bảo tính toán đầy đủ các khoản chi phí để thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 468,35 ha
Quy mô sử dụng đất của dự án là 468,35 ha. (Ảnh: Internet)

Dự án được triển khai tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, thuộc quy hoạch phát triển khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiến độ thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Trong đó, dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Nhà đầu tư của dự án là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn, với sự góp vốn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP.

Theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn (Công ty Đông Sài Gòn) sẽ được thực hiện Dự án giai đoạn 1 của khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan.

Cụ thể, Công ty Đông Sài Gòn phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa, đáp ứng các điều kiện kinh doanh bất động sản và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty Đông Sài Gòn cũng phải dành ít nhất 05 ha đất công nghiệp hoặc 3% tổng diện tích đất công nghiệp để cho thuê lại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo và các đối tượng khác.

Để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, Công ty Đông Sài Gòn phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty Đông Sài Gòn phải sử dụng đủ số vốn chủ sở hữu cho Dự án giai đoạn 1, không được sử dụng vốn này cho các dự án và hoạt động kinh doanh khác.

Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến việc thẩm định, cấp phép, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Quang Duy – Vân Nguyễn