1.846 đơn vị và doanh nghiệp được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

DNHN - Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong quá trình triển khai chính sách các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 1.846 đơn vị và doanh nghiệp được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng với 192.503 lao động và số tiền trên 786 tỷ đồng.

Ngày 5/5, BHXH Việt Nam vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 154/NQ- CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong quá trình triển khai chính sách trên, BHXH Việt Nam đã xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp đối với 168.163 lao động.

BHXH Việt Nam cũng xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, doanh nghiệp là 585 lao động.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản trả lời và hướng dẫn đến 14 hiệp hội, tập đoàn và 11 UBND tỉnh, thành phố với các nội dung kiến nghị trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Trên cơ sở kết quả thực hiện, BHXH Việt Nam kiến nghị Chính phủ có các giải pháp tài chính, tín dụng mạnh mẽ hơn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn, sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động là giải pháp căn cơ đảm bảo an sinh xã hội.

PV 

Tin liên quan