Bộ Xây dựng lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết về phòng cháy, chữa cháy

11:05 30/05/2023

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 2138/BXD-KHCN ngày 26/5/2023 về việc góp ý kiến phối hợp đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ cho các công trình hiện hữu trong công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng đã gửi dự thảo Nghị quyết để xin ý kiến 22 cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. Ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/5/2023 để tổng hợp.

Nội dung cốt lõi của dự thảo Nghị quyết có 08 nhóm giải pháp kỹ thuật bổ sung, thay thế để khắc phục tồn tại nhằm nâng cao an toàn cháy đối với các công trình hiện hữu không có khả năng áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy và chữa cháy: Đường giao thông cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy, lối vào trên cao; Khoảng cách an toàn PCCC; Giải pháp thoát nạn; Bậc chịu lửa, số tầng, diện tích khoang cháy; Cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Cấp khí bù cho nhà F5; Bố trí kho có giá hàng hóa cao trên 5,5m và  Bố trí mặt bằng, thoát nạn tại trường mầm non, nhà trẻ mẫu giáo.

Cụ thể, đối với nội dung về đường giao thông cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy, lối vào trên cao. Quy định này chưa đáp ứng do điều kiện mặt bằng chật hẹp, đặc biệt là các nhà, công trình nằm trong khu dân cư, đô thị hiện hữu khó bố trí được đường giao thông cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy, lối vào trên cao phù hợp với quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn tại thời điểm tương ứng với công trình.

Giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng để bổ sung, thay thế là tùy thuộc vào năng lực triển khai chữa cháy và thiết bị, phương tiện chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật cấp nước chữa cháy của từng địa phương, có thể bổ sung, thay thế bằng các giải pháp chữa cháy, cứu nạn khác trên nguyên tắc đảm bảo về lưu lượng nước chữa cháy, thời gian chữa cháy, cứu nạn và chiều cao có thể phun nước chữa cháy tương ứng với chiều cao PCCC của công trình.

Tại các địa phương chưa có đủ điều kiện hạ tầng giao thông công cộng và cấp nước chung theo quy định của quy chuẩn thì các giải pháp chữa cháy và cứu nạn được thực hiện theo các hướng dẫn riêng của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương đó. Có thể tham khảo vận dụng một số nội dung như:

Đối với nhà có chiều cao PCCC đến 15m thuộc nhóm F1, F2, F3 và F4, cho phép khoảng cách từ đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng của nhà lớn hơn 60m khi bảo đảm xe chữa cháy có thể triển khai lăng, vòi chữa cháy đến điểm cao nhất của công trình nhưng không quá 400m.

Đối với nhà có chiều cao PCCC trên 15m đến 21m thuộc nhóm F1, F2, F3 và F4, cho phép khoảng cách từ đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng của nhà nhỏ hơn hoặc bằng 100m mà không yêu cầu trạng bị thêm; Cho phép khoảng cách từ đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng của nhà nhỏ hơn hoặc bằng 200m khi bảo đảm số người trên mỗi tầng nhà không quá 50; Có các nguồn cung cấp nước khác bảo đảm áp lực và lưu lượng bể nước ngoài nhà và máy bơm chữa cháy khiêng tay hoặc nguồn nươc chữa cháy từ công trình lân cận bảo đảm áp lực và lưu lượng trong bán kính 200m hoặc bố trí họng chờ cho xe chữa cháy kết nối từ vị trí có đường cho xe chữa cháy đến chân công trình…

T.H