Bộ Tài chính yêu cầu Công ty chứng khoán MB giải trình về việc huy động vốn

DNHN - Bộ Tài chính đã gửi văn bản yêu cầu Công ty chứng khoán MB, Công ty chứng khoán VNDirect báo cáo, giải trình về việc huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước.

Bộ Tài chính thông tin, thời gian qua báo chí phản ánh tình trạng các công ty chứng khoán “biến tướng” huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước, dưới các hình thức hợp tác đầu tư, tiết kiệm tiền gửi,…. Nhiều chuyên gia cho rằng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải thanh kiểm tra và yêu cầu các công ty chứng khoán chấm dứt ngay dịch vụ này để tránh rủi ro phát sinh.  

Bộ Tài chính yêu cầu Công ty chứng khoán MB giải trình về việc huy động vốn
Bộ Tài chính yêu cầu Công ty chứng khoán MB giải trình về việc huy động vốn.

Về các vấn đề phản ánh về các dịch vụ huy động vốn, tiết kiệm tiền gửi theo phản ánh của một số báo chí, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã có văn bản yêu cầu Công ty chứng khoán MB, Công ty chứng khoán VNDirect báo cáo, giải trình về nội dung phản ánh của báo chí nói trên và đã có văn bản yêu cầu Công ty chứng khoán MB dừng thực hiện dịch vụ.

Đối với Công ty chứng khoán VNDirect, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) sẽ có xử lý tương tự sau khi nhận được ý kiến giải trình của Công ty và tổ chức kiểm tra hoạt động một số công ty chứng khoán.

PV

Tin liên quan