Bộ Công Thương đề xuất mức hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu

15:59 27/09/2023

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu sẽ được thực hiện thông qua việc phân giao cho các thương nhân đã được cấp giấy phép sản xuất thuốc lá điếu bởi Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đang thảo luận về việc quy định hạn ngạch thuế quan cho việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trong năm 2024. Theo dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất mức hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cho thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2024 là 71.835 tấn.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu sẽ được thực hiện thông qua việc phân giao cho các thương nhân đã được cấp giấy phép sản xuất thuốc lá điếu bởi Bộ Công Thương và có nhu cầu nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để sản xuất thuốc lá điếu.

Bộ Công Thương đề xuất mức hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu
Bộ Công Thương đề xuất mức hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu.

Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được căn cứ vào Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, qui định chi tiết về quản lý ngoại thương.

Thông qua việc quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, Bộ Công Thương nhằm kiểm soát việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để đảm bảo rằng những người sản xuất thuốc lá điếu có đủ nguyên liệu cần thiết cho sản xuất của họ và đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý ngoại thương.

P.V (t/h)