Bình Thuận: Kiến nghị Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án hồ chứa nước Ka Pét

12:12 18/11/2021

Hồ chứa nước Ka Pét là dự án quan trọng quốc gia, nằm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (Nghị quyết số 93/2019/QH14). Hiện, chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Hồ chứa nước Ka Pét có chức năng tích trữ, tạo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô cho khu công nghiệp và sinh hoạt của người dân; phòng chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết.

Cụ thể, cấp nước tưới trực tiếp cho trên 7.000 ha gồm khu tưới Mỹ Thạnh, Hàm Cần; bổ sung nước kênh Sông Linh – Cẩm Hang; tiếp nước để mở rộng cho khu tưới của hồ Sông Móng; cấp nước thô cho Khu công nghiệp Hàm Kiệm II và nước sinh hoạt cho khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, hạn hán thường xuyên, nguồn nước khan hiếm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Pét có quy mô dung tích chứa hơn 51 triệu m3 sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng hạn và phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Hàm Thuận Nam và vùng phía nam Bình Thuận.

Sau 2 năm được Quốc hội thông qua, dự án hồ chức nước hơn 51 triệu m3 tại tỉnh Bình Thuận chưa thể triển khai vì diện tích rừng tác động lớn, chi phí đầu tư điều chỉnh tăng thêm 429 tỉ đồng so với mức dự toán ban đầu.

Khi hoàn thành, hồ Ka Pét sẽ tiếp nước để tưới mở rộng cho khu tưới của hồ Sông Móng
Khi hoàn thành, hồ Ka Pét sẽ tiếp nước để tưới mở rộng cho khu tưới của hồ Sông Móng. (Ảnh: BBT)

Ngày 18/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiến hành khảo sát hiện trạng dự án hồ chứa nước Ka Pét nằm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, qua đó làm cơ sở để giám sát tiến độ dự án cấp nước trọng điểm phía Nam của tỉnh này. 

Tuy nhiên do diện tích rừng lớn, khối lượng công việc đánh giá hiện trạng rừng và trồng rừng thay thế nhiều nên thời gian chuẩn bị báo cáo bị kéo dài. Bình Thuận kiến nghị Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án hồ chứa nước Ka Pét ,

Bên cạnh đó, do có sự thay đổi giá, đơn giá, định mức theo quy định của pháp luật nên chi phí đầu tư dự án tăng. Theo đó, tổng chi phí đầu tư là hơn 1.015 tỉ đồng, tăng thêm hơn 429 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Vì vậy, chủ đầu tư phải thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã thành lập hội đồng thẩm định dự án, sau đó sẽ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh. Bình Thuận kiến nghị Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án hồ chứa nước Ka Pét .

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận nghe báo cáo điều chỉnh dự án tại thực địa Hồ chứa nước Ka Pét theo dự kiến sẽ cấp nước tưới trực tiếp cho trên 7.000 ha gồm khu tưới Mỹ Thạnh, Hàm Cần; bổ sung nước kênh Sông Linh – Cẩm Hang; tiếp nước để mở rộng cho khu tưới của hồ Sông Móng; cấp nước thô cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II và nước sinh hoạt cho khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, tỉnh Bình Thuận thường xuyên xảy ra hạn hán, dự án hồ chứa dung tích chứa hơn 51 triệu m3 này sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nguồn nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Hàm Thuận Nam và vùng phía nam Bình Thuận.

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét có thời gian chuẩn bị đầu tư từ năm 2016 - 2019 mới được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Sau khi Quốc hội khóa XV phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công trung hạn, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có phiên làm việc với UBND tỉnh về tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trung hạn vốn hỗ trợ Trung ương trên địa bàn tỉnh, trong đó có hồ chứa nước Ka Pét. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, quy trình, thủ tục liên quan để báo cáo Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư đảm bảo tiến độ. Đồng thời đoàn sẽ kiến nghị các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ sớm thẩm tra hồ sơ, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án, trên cơ sở đó, tỉnh triển khai các bước tiếp theo, sớm thi công hồ chứa nước Ka Pét - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, thông tin.

Hoàng Gia - Phạm.Giang