Bất động sản FLCHomes báo lãi ròng quý II gấp hơn 11 lần

DNHN - Kết thúc quý II, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes đạt lãi trước thuế gần 41 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Sau hạch toán thuế, Công ty báo lãi ròng 26,4 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý II của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH) giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, về gần 314 tỷ đồng. Nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện (từ 3,3% cùng kỳ lên 11,5%), FHH báo lãi gộp gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ, đạt hơn 36 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 26%, lên 58,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay cũng tăng 21%, lên gần 17 tỷ đồng. 

Bất động sản FLCHomes báo lãi ròng quý II gấp hơn 11 lần
Bất động sản FLCHomes báo lãi ròng quý II gấp hơn 11 lần.

Kết thúc quý II, FHH đạt lãi trước thuế gần 41 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Sau hạch toán thuế, Công ty báo lãi ròng 26,4 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 668 tỷ đồng, giảm 43% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 5%; song, lãi sau thuế tăng gấp 8 lần, lên 34 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng thu từ hoạt động tài chính.

Tổng tài sản của FHH tính đến ngày 30/06 là 8.524 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương của công ty giảm mạnh 90% từ 394 tỷ đồng còn hơn 38 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan